html ve z-index problemleri

bu konuda bazen, özellikle jquery bileşenlerinde problemlere yol açan css z-index nasıl verilmedilir açıklayacam. arkadaşlar z-indexi bildiğinizi var sayarak şunları söyleyecem.

  1. html elementlerin arasında z-index sıralaması olarak : en arkada olan sliderlardır . z-indexi en küçük olan slider. onun önünde menüler  ve menülerin önünde popuplar bulunur. en yüksek z-index değeri popuplara verilir. popup z-index > menu z-index > slider z-index > diğer elemanlar z-index
  2. z-indexler arasında en azından 500 fark olsun. örneğin  menü z-indexi 2000 ise popup z-indexi 2500 olsun.
  3. TRahmetD3_zeytin_parki